Polen information

Viden om Polen på dansk

 Oversættelse  Guide i Polen   Blog om Polen  Michael Hardenfelt 

Hovedside

Oversættelse fra engelsk og polsk til dansk

Danskundervisning

Guidede ture i Warszawa

 

Kendte polakker                                 Mentaliteten i Polen

Polens historie                                    Polsk sprog                    

Polen efter 1989                                 Mad og drikke

Placering og klima                              Natteliv og underholdning

                                                              Kirken

                                                              Warszawa

Levestandard og socialpolitik            Den polske Forfatning

Skattesystemet                                   Det politiske system

Bolig                                                      Politiske spørgsl

 

De politiske partier                              Sundhedsvæsnet

Kommunalt selvstyre                           Undervisningssystemet

Det juridiske system                             Infrastrukturen

 

Tog i Polen

Elektronisk køreplan på engelsk

Planlagt
Det planlagte vejnet. Plik på kortet, for at se en forstørrelse.

 

 

   

 © Michael Hardenfelt, november 2012

AKTUALISERET JANUAR 2018

Det er tilladt at bringe uddrag af teksten med angivelse af kilde: www.warszawaguide.info

 

 

 

Infrastruktur

 

     Veje

Et effektivt net af motorveje og ekspresforbindelser har stået øverst på dagsordenen de sidste 20 år, og hver eneste politikker har lovet, at når blot han får regeringsmagten, så vil landet blive forvandlet til en byggeplads, og Polen bliver forbundet med et effektivt vejnet. Løfterne har imidlertid været svære at indfri, og politikkerne har ofte måtte ofre vejnettet til besparelser, for at få budgettet til at hænge sammen. Indtil for 20 år siden var de eneste motorveje i Polen A4, som går fra den tyske grænseby Gorlitz over Legnica, Wroclaw, Opole, Katowice og ender i Krakow, samt et lille stykke motorvej ved Gdansk.

Medlemskabet af EU i 2004 satte dog gang i den konkrete planlægning, i kraft af betydelige strukturfondsmidler som blev allokeret til udvikling af vejnettet, men først aftalen om afvikling af europamesterskabet i fodbold i 2012 satte for alvor gang i aktiviteterne. Indførelsen af en deadline og EU-penge i fællesskab udløste en hidtil uset energi med hensyn til vejbygning, og selv om det ikke lykkedes at få dem alle klar til sportsbegivenheden, så er der nu ved at opstå et hæderligt motorvejsnet.

I henhold til en regeringsbeslutning fra maj 2016, planlægges det samlede motorvejs- og ekspresvejsnet i Polen til 7.650 km, hvoraf de 2.000 km skal være motorvej. I januar 1918 er ca. halvdelen af det samlede vejnet færdigbygget (3.316 km), mens lang hovedparten af motorvejsplanerne er fuldførte (1.688 km). Se planer og færdigbyggede veje i de to kort på venstre side.

A1 motorvejen starter ved Gdynia, og går gennem Gdansk, Torun og Lodz, for at slutte ved den tjekkiske grænse. Her mangler fortsat et stykke mellem Lodz og Katowice.

A2 fra den tyske grænse og med forbindelse til Berlin går gennem Poznan, Lodz og Warszawa. Det sidste stykke fra Warszawa til Brest i Hviderusland mangler stadig at blive bygget.

A4 er baseret på den gamle tyske motorvej fra Dresden til Wroclaw, og er i dag forlænget til Opole, Katowice, Krakow og Rzeszow.

Hverken regionale eller lokale veje er bygget til høje hastigheder, og mange bilister har tendens til at køre for hurtigt, hvilket er en medvirkende årsag til at Polen ligger i toppen af den europæiske ulykkesstatistik. De farligste strækninger er afmærket på vejkortene og med advarselsskilte i vejsiderne, som informerer om antallet af dødsofre og sårede på den pågældende strækning. Disse gule advarselsskilte bør tages alvorligt, og resultere i en nedsættelse af hastigheden.

Ringveje er et andet punkt som har været højt på dagsordenen i mange år, og der bygges – om end tempoet nogen gange går borgerne på nerverne. Mange store byer leder store mængder tung transittrafik gennem selve byen, hvilket selvsagt smadrer vejbelægningen.

Diskussionen om ejerskab og finansiering af vejnettet har bølget frem og tilbage lige siden man begyndte at diskutere en opgradering af vejnettet. I dag er de fleste motorveje bygget af koncessionerede, private firmaer, som tager betaling for brug af motorvejen. Den første betalingsmotorvej som blev færdiggjort på denne måde var de 61 kilomenter som forbinder Katowice med Krakow. Der eksisterer imidlertid også enkelte gratis-motorveje.

Havne

De tre førende havne er Gdynia, Gdansk og Szczecin-Swinoujscie, som alle har regelmæssige fragtruter til Danmark. Herudover findes et antal mindre havne langs kystlinjen til Baltikum. Der er ikke længere direkte færgeforbindelse til København, men ruten Swinoujsce-Ystad besejles flere gange dagligt. Fra Gdynia er der færgeforbindelse til Karlskrona. Om sommeren er der forbindelse til Bornholm fra flere polske byer. På havnefronten er den største investering indenfor de senere år den nye gashavn i Swinoujscie.

Lufthavne

Der er lokale lufthavne ved næsten alle større byer i Polen, men de fleste af dem er meget små og betjener kun ruter til og fra Warszawa. I forbindelse med en gradvis liberalisering af luftfarten er der dog en vis interesse fra discountselskaberne for nogle af disse små lufthavne – i særdeleshed Gdansk, Krakow og Poznan. Den uden konkurrence største internationale lufthavn er Warszawas Okrecie-lufthavn, som ligger 10 Km. fra centrum. Fra Warszawa og Gdansk er der gode forbindelser til København, der i mange tilfælde fungerer som transitlufthavn, og fra mange lufthavne er der billige fly til Malmø lufthavn. Endvidere er der oprettet discountflyforbindelser mellem Billund og en række polske byer. Den nye Modlin-lufthavn, omkring 30 kilometer fra Warszawa, har endvidere sat sig på en del af discounttrafikken til hovedstaden. Der er direkte flyforbindelse mellem København og Gdansk, Wroclaw, Poznan, Krakow, Katowice, Lodz og Warszawa. Endvidere flyver Wizz-air fra Gdansk, Warszawa og Krakow til Malmø.

Indenfor luftfarten er det store infrastrukturprojekt en ny centrallufthavn omkring 50 km. fra Warszawa i retning mod Lodz, som med nye direkte togforbindelser til en række store polske byer formodentligt vil stå færdig i løbet af 10 år. Projektet har været diskuteret i mange år, men andre infrastrukturinvesteringer har indtil nu været prioriteret.

Jernbanenettet

Polen besidder et fintmasket jernbanenet, som når ud i de yderste afkroge af landet. Langt de fleste forbindelser er lokale bumletog (osobowy) eller såkaldte hurtigtog (pospieszny) som dog med en gennemsnitshastighed på 75 Km./ t. ikke er så hurtige som navnet antyder. Kvaliteten af togene er løftet betydeligt indenfor de senere år, og priserne er efter danske forhold fortsat meget lave, specielt hvis man tager de tog, som er mærket TLK (billigruter).

Eksprestog (ekspresowy), IC-tog og EC-tog kører mellem en del af de store byer og på nogle internationale ruter fra Warszawa og Poznan. Jernbanenettet er blevet repareret de senere år, og der er indkøbt nyt materiel, blandt andet det italienske højkvalitetstog, Pendolino, som kører mellem Warszawa og en række store byer. Fra Warszawa er der eksprestogsforbindelse til bl.a.: Krakow (2,5 time), Gdansk (3 timer), Poznan (3 timer) og Berlin (6 timer).

Lokaltransport i byerne

Den offentlige transport i byerne klares overvejende af sporvogne og busser. Specielt i myldretiden er busserne dog ofte meget langsomme, medens sporvognene de fleste steder har egne spor og derfor er rimeligt effektive. Egne spor til busserne bliver dog stadig mere udbredt. Sporvognene er rimeligt bekvemme og kører med en pæn hastighed. Billetsystemerne adskiller sig fra by til by, men det er altid muligt at købe 3-dages billetter eller månedskort. Endvidere er der overalt rigeligt med taxaer. Nogle taxachauffører får dollartegn i øjnene når de hører passagererne tale udenlandsk eller polsk med stærk accent. Taxaerne skal være forsynet med taxameter og de skal give en kassebon ved turens afslutning. Tarif 1. gælder ved kørsel indenfor kommunegrænsen i dagtimerne, tarif 2. om natten og på helligdage. Tarif 3. og tarif 4. gælder ved kørsel udenfor byen henholdsvis om dagen og om natten. Et godt råd er altid at ringe efter en taxa, og hvis det er muligt, undgå at tage taxaer som holder og venter ved lufthavne, stationer og internationale hoteller (man kan altid bede receptionen ringe efter en vogn), og aldrig at tage taxaer som ikke er mærket med taxacentralens telefonnummer. Det er ikke påkrævet at give drikkepenge i taxaer. Endvidere fungerer Uber upåklageligt i skrivende stund (januar 2018).

Gdansk-Sopot-Gdynia betjenes endvidere af en effektiv s-togsforbindelse og i Warszawa har en nyopført metro revolutioneret lokaltransporten.

Postvæsnet

Postvæsnet er relativt effektivt, med dag-til-dag udbringning af prioritetspost, om end der nogen gange går 2 dage inden det når til fjerne destinationer. B-post tager 2-5 dage for at nå adressaten. Posten afleveres i postkasser monteret ved indgangen til boligblokke eller ved havelågen til parcelhuse. I mindre landsbyer er postkasserne nogle gange samlet ved indfaldsvejen. Det hænder at postkasserne brydes op, og det kan tage lidt tid at få postvæsnet til at udbedre skaden. Der er tradition for at vigtige breve sendes anbefalet, men generelt går få breve tabt. Kurerpostbreve kan sendes gennem det danske postvæsen, og når destinationen i Polen i løbet af 48 timer – nogen gange hurtigere. Et anbefalet luftpostbrev til/ fra Danmark er sjældent er mere end 3 døgn undervejs, mens normal post tager omkring 5 dage.

 

Telekommunikation

Telekommunikationen er indenfor de sidste pr blevet liberaliseret, om end det forhåndsværende statsmonopol, Telekomunikacja Polska, stadig er den dominerende aktør på telekommunikationsmarkedet. 

Fra i 1990 at have 86 abonnementer pr. 1000 indbyggere og ofte 15 års ventetid på at få en telefon, er mobiltelefoner nu nøjagtigt lige så udbredte som i resten af Europa. Fastnettet er fuldt udbygget overalt, men mange dropper helt ideen om en fastnettelefon, og nøjes med det mobile apparat, som bliver stadigt billigere i brug. Det billigste er i skrivende stund prepaid kort, som tilbydes af alle de store mobiloperatører. Her ligger prisen på omkring 50 Kr. om måneden for fri tale og SMS i Polen, en smule roaming samt en gigantisk datapakke. Telefonsamtaler ud af Polen kan være dyre, men kan foretages gratis ved hjælp af apps og det tilhørende internet.

Det polske flag

 

Hvordan Polen blev Polen

Ny bog af Michael Hardenfelt om hvad der egentligt sker i Polen.

Læs mere her

 

Hovedside

Kendte polakker

Polens historie

Polen efter 1989

Placering og klima

Mentaliteten i Polen

Polsk sprog

Mad og drikke

Kirken

Natteliv og underholdning

Levestandard og socialpolitik

Skattesystemet

Bolig

Brandes i Polen

Den polske Forfatning

Det politiske system

Politiske spørgsmål

De politiske partier

Kommunalt selvstyre

Det juridiske system

Sundhedsvæsnet

Undervisningssystemet

Infrastrukturen

 

Gdansk

Warszawa