Polen information

Viden om Polen på dansk

 Oversættelse  Guide i Polen   Blog om Polen  Michael Hardenfelt 

Hovedside

Oversættelse fra engelsk og polsk til dansk

Danskundervisning

Guidede ture i Warszawa

Kendte polakker                                 Mentaliteten i Polen

Polens historie                                    Polsk sprog                    

Polen efter 1989                                 Mad og drikke

Placering og klima                              Natteliv og underholdning

                                                              Kirken

                                                              Warszawa

Levestandard og socialpolitik            Den polske Forfatning

Skattesystemet                                   Det politiske system

Bolig                                                      Politiske spørgsl

 

De politiske partier                              Sundhedsvæsnet

Kommunalt selvstyre                           Undervisningssystemet

Det juridiske system                             Infrastrukturen

 

 

Polen

Klik på billedet for at se en forstørrelse

 Billedet er lavet af: Captain Blood  Licens: Creative commons

 

 

Oder-floden

Klik på billedet for at se en forstørrelse

Billedet er lavet af: Wlodi  Licens: Creative commons

 

 

Bialowieski urskoven

Klik på billedet for at se en forstørrelse

            Licens: Creative commons

 

Gdansk

Klik på billedet for at se en forstørrelse

Billedet er lavet af: www.gdansk.pl, Urząd Miejski w Gdańsku

 

   

© Michael Hardenfelt, oktober 2012

Det er tilladt at bringe uddrag af teksten med angivelse af kilde: www.warszawaguide.info

 

 

Placering og klima

 

For ikke så mange år siden var der mange, som ikke havde en klar forestilling om, hvor Polen egentligt lå eller hvad det egentligt var for et land, og ofte indgik Polen i en tåget geografisk begrebsverden under betegnelsen ”Østblokken”.  Dengang var Polen et Østeuropæisk land. Efter de politiske ændringer i slutningen af sidste århundrede blev Europas geografi redefineret, og Polen befinder sig nu – sammen med bl.a. Tjekkiet og Slovakiet – i Centraleuropa: en geografisk betegnelse som for 30 år siden primært blev benyttet for Benelux-landene og grænseområdet mellem Tyskland og Frankrig.

Fra det nordligste til sydligste punkt i Polen er der en afstand på 649 Km., hvilket medfører, at dagen ved Østersøkysten om sommeren er næsten en time længere end ved grænsen til Slovakiet og om vinteren omvendt næsten en time kortere. Fra det vestligste punkt (grænsen til Tyskland) til det østligste punkt (grænsen til Ukraine) er afstanden 689 Km., hvilket giver en soltidsforskel mellem disse to områder på 40 minutter. Polen hører til samme tidszone som Danmark og har sommertid på det samme tidspunkt.

Polens er med et areal på 312.000 kvadratkilometer næsten 8 gange så stort som Danmark og en anelse større end Italien. Mod nord er kystlinjen til den Baltiske kyst (Østersøen) på 788 Km., mod vest grænser Polen til Tyskland og mod syd til Tjekkiet og Slovakiet. De østlige naboer udgøres af Litauen samt Rusland, Hviderusland og Ukraine, hvilket for de tre sidstnævntes vedkommende også er EU's østgrænse.

Typografi

Polen er et fladt land, hvilket mange hære i tidernes løb har nydt godt af. Det betyder imidlertid ikke, at Polen er flad som en pandekage; når man kommer væk fra kystlinjerne ses bakker, høje og dale, og landet hæver sig da også betydeligt over havets overflade. Imidlertid ligger 90% af arealet under 300 meter over havets overflade. Ved kystlinjen veksler sandstrande med stejle klipper. Området øst for Gdansk er præget af beskyttede naturparker samt store søer og marskland, som gør området til et paradis for lystbådssejlere. Endvidere byder Polen på udstrakte naturskovområder med mulighed for jagt. Det sydlige Polen består overvejende af højland med mulighed for vinterskisport. Polens højeste punkt – Rysy (2499 meter over havoverfladen) befinder sig i Karpaterne, tæt på grænsen til Slovakiet.

Klima

Klimaet i Polen er overvejende tempereret fastlandsklima, og kan svinge drastisk indenfor en kort tidsperiode. Den årlige middeltemperatur ligger på omkring 9°C i det sydvestlige Polen, 6°C i nordøst og 4°C i bjergene. Januar er den koldeste måned med en gennemsnitlig middeltemperatur på –3°C. Den varmeste måned – juli – har en middeltemperatur på 17°C. Det årlige antal dage med dagfrost varierer med fra 25 ved kysten, over 60 i det østlige Polen, til 130 i bjergene.

Så meget for statistikken; vintrene varierer voldsomt, nogle år er der milde og behagelige plusgrader næsten hele vinteren, andre år skal vinterfrakkerne frem i november, og ørevarmere samt halstørklæder bliver et fast supplement, specielt i januar og februar, hvor temperaturen nogen gange kan vise op til minus 40 grader. Vinteren er klart mildere ved Baltikum (det som vi i Danmark kalder Østersøen), hvor havet hjælper med at holde en tålelig temperatur. Bjergområderne har – som indikeret i statistikken – mange frostdage, og oftest vil det ligge en passende mængde sne til vintersport det meste af vinterhalvåret.

Omvendt kan det blive meget varmt inde i landet i sommermånederne, hvor det er lidt køligere ved kysterne. Der er aircondition på mange kontorer og hoteller, så hvis man render meget ind og ud, er det ideelle vilkår for at redde sig en forkølelse.

Traditionelt opdeles året i Polen i 6 årstider. Datoerne forskyder sig lidt i forhold til hvor man befinder sig i landet, men for Warszawa regner man følgende datoer for ”officielle”; der varierer iidlertid selvfølgelig fra år til år:

For-forår         Fra 10/3 (dagtemperatur 0-5 C.)

Forår               Fra 7/4 (dagtemperatur 5-15 C.)

Sommer           Fra 29/5 (dagtemperatur over 15 C.)

Efterår             Fra 25/8 (dagtemperatur 5-15 C.)

For-vinter        Fra 1/11 (dagtemperatur 0-5 C.)

Vinter              Fra 25/11 (dagtemperatur under frysepunktet)

Søer og floder

Der er masser af vand i Polen. Ud over 9.300 søer med en størrelse på over 1 hektar (100 x 100 meter giver en hektar) domineres Polen af floderne Wistula og Oder, som begge gennemskærer landet fra syd til nord. Wisla løber gennem Warszawa og udmunder i Østersøen ved Gdansk. Oder løber gennem Krakow og Wroclaw og danner i den nordlige del af Polen grænse til Tyskland, inden den løber ud i Østersøen ved Stettin.

Floderne forgrener sig, og skaber masser af bifloder, ligesom man finder masser af små vandhuller rundt omkring. En del floder løber også sammen med Witula eller Oder, og føder dem således med friskt vand til deres videre færd. Reguleringen af floder og vandløb i Polen har været meget begrænset, og bortset fra lidt diger ved de større byer, så må floderne betegnes som vilde floder. Det medfører så lidt oversvømmelser en gang i mellem, oftest til stor overraskelse for de, som har overtalt den lokale borgmester til at give sig en byggetilladelse i de zoner, som er markeret som oversvømmelsestruede. Til gengæld er der langt flere frøer, storke og andre vildtlevende dyr end i Danmark. Højvande forekommer som regel når vinterens sne smelter omkring marts måned, og igen i juni-juli, hvor det regner kraftigt i bjergene.

Det naturlige flodnet er som antydet meget veludviklet, og brugtes i ældre tider flittigt til transport, specielt af landbrugsprodukter, som kunne afskibes fra havnebyerne ved Baltikum. Som transportnet har floderne mistet deres betydning, men de er fortsat populære som rekreative arealer, og det gennemstrømmende vand giver et friskt pust i byerne.

Hav

Hvis man trækker et par lige streger ud for kystlinjen, så kommer man til 440 km. langs Baltikum, men da kystlinjen slanger sig og danner tanger, så er den samlede kystlinje på 775 km. Her findes en række traditionelle havnebyer – primært de gamle tyske byer, Szczecin og Gdansk, samt Gdynia, der blev bygget efter uafhængigheden i 1918 for at sikre Polen en havneby indenfor grænserne af den nye stat (Gdansk var da tyskdomineret fristad, og Szczecin lå i Tyskland).

Havet giver en dejlig, frisk vejrtrækning når man kommer fra de indre dele af Polen, i hvert fald hvis man er født nær saltvand. Ud over havnebyer ses også lokalfiskeri og turistområder. De mest populære strande og ferieområder ligger omkring Gdansk, nærmere bestemt Sopot samt halvøen Hel, hvortil man nemmest kommer med færge fra Gdansk, Sopot eller Gdynia, men man kan også tage toget eller køre i bil.

Skov

Der er altid en skov i nærheden når man er i Polen, og træernes placering er som regel ikke planlagt på et kontor, ofte er de end ikke registrerede. Med andre ord, som så mange andre ting, så får skoven i Polen lov til at udvikle sig, som den nu bedst kan, og det bliver den faktisk ikke dårligere af. Omkring 30% af Polens areal er dækket af skov, hvoraf langt hovedparten er domineret af fyrretræ. Endvidere ses en del forskellige grantræer samt lidt eg og bøg. Skovene ligger ikke bare spredt rundt omkring i landet, men findes også ofte omkring de store byer.

Oppe ved grænsen til Ukraine findes Europas eneste urskov, Puszcze Bialowieski, uberørt af indblanding fra skovmænd, og med en stor og varieret dyrebestand, som bla. inkluderer bisonokser, ulv og los.  

Befolkningen

Polens befolkning er på 38,5 millioner hvoraf 98% er etniske polakker. Uanset hvordan man opgør antallet af mindretal (statsborgerskab, sprog, erklæret tilhørsforhold) overstiger dette ikke 4% af indbyggertallet.

Befolkningstætheden er næsten den samme som i Danmark – 123/ km2.  61% af befolkningen bor i bymæssige bebyggelser, hvilket gør Polen til et af de lande i Europa med den højeste procent af landboere. De største byer er:

Warszawa (1700.000)

Krakow (760.000)

Lodz (730.000)

Wroclaw (630.000)

Poznan (550.000)

Gdansk (460.000)  

Stettin (410.000)

Gdansk betragtes ofte som en region (trojmiasto) sammen med de sammenhængende byer, Sopot og Gdynia. Denne agglomeration huser i alt 740.000 indbyggere.

 

 

Til navigationstasterne

 

Det polske flag

 

Hvordan Polen blev Polen

Ny bog af Michael Hardenfelt om hvad der egentligt sker i Polen.

Læs mere her

 

Hovedside

Kendte polakker

Polens historie

Polen efter 1989

Placering og klima

Mentaliteten i Polen

Polsk sprog

Mad og drikke

Kirken

Natteliv og underholdning

Levestandard og socialpolitik

Skattesystemet

Bolig

Brandes i Polen

Den polske Forfatning

Det politiske system

Politiske spørgsmål

De politiske partier

Kommunalt selvstyre

Det juridiske system

Sundhedsvæsnet

Undervisningssystemet

Infrastrukturen

 

Gdansk

Warszawa