Polen information

Viden om Polen på dansk

 Oversættelse  Guide i Polen   Blog om Polen  Michael Hardenfelt 

Hovedside

Oversættelse fra engelsk og polsk til dansk

Danskundervisning

Guidede ture i Warszawa

 

Kendte polakker                                 Mentaliteten i Polen

Polens historie                                    Polsk sprog                    

Polen efter 1989                                 Mad og drikke

Placering og klima                              Natteliv og underholdning

                                                              Kirken

                                                              Warszawa

Levestandard og socialpolitik            Den polske Forfatning

Skattesystemet                                   Det politiske system

Bolig                                                      Politiske spørgsl

 

De politiske partier                              Sundhedsvæsnet

Kommunalt selvstyre                           Undervisningssystemet

Det juridiske system                             Infrastrukturen

 

Kompromis og valgresultat

Rundbordsforhandlingerne resulterede i et kompromis som i løbet af 4 år skulle bane vejen for demokrati og fuldt demokrati i Polen.

I første omgang skulle der sikres frit valg til Senatet, mens det vigtigste kammer, Sejmen, fortsat skulle have reserveret 2/3 af pladserne til Kommunistpartiet og dets støttepartier.

Valget resulterede i at oppositionen fra Solidaritet fik 99 af 100 pladser i Senatet og samtlige den tredjedel af pladserne som var underlagt frie valg i Sejmen.

En række udbrydere fra den kommunistiske lejr sikrer dog at Tadeusz Mazowiecki fra Solidaritet efter valget kan indtage sædet som premierminister

 

Valget i 1989

Parlamentet som opstår efter valget i juni 1989 blev betegnet som "Sejm Kontraktowy" (Aftalesejmen), med henvisning til de kompromisser der blev indgået ved rundbordsforhandlingerne. Inflationen var på 640%i 1989, og det stod klart at det daværende system ikke kunne rette op på den økonomiske system. I december 1989 ændres Polen symbolsk navn til Republikken Polen og godkender overgangen til fri kapitalistisk økonomi. Det er en proces som skal komme til at tage mange år, som egentligt har stået på indtil nu, med salg af statsvirksomheder hvert år. Omstillingsprocessen var smertefuld i de første år, og medførte stor arbejdsløshed og faldende levestandard for store grupper, men allerede i 1990 lykkedes det at reducere inflationen til 250%.

Valget i 1991

I 1991 ændres valgloven, således at der nu ikke længere er reserveret et vist antal sæder til kommunistpartiet. Ved valget i oktober opnår et meget stort antal partier valg til Sejmen, herunder partiet Øllets Venner, som opnår 16 af 460 mandater i Sejmen. Det største parti, Den Demokratiske Union, har 62 mandater. Partierne står skarpt overfor hinanden i deres visioner om fremtidens Polen, og det er vanskeligt at gennemføre politiske beslutninger.

Rundbordsforhandlingerne i Warszawa i 1989. Klik på billedet for at se en forstørrelse.

Parlamentsvalget i 1993

Parlamentet beslutter efter to års intense stridigheder at opløse sig selv. Valgmetoden ændres, således at store partier har en fordel, og der sættes en spærregrænse ved 5% af stemmerne.

Venstrefløjen har succes med at kritisere de ofte forhastede privatiseringer samt kirkens forøgede indflydelse på samfundet. Endvidere mister regeringspartierne tillid på grund af talrige interne stridigheder.

På grund af ændringerne i valgmetoden opnår valgets vindere 60% af pladserne i Sejmen men en andel af stemmerne på 36%. De to partier som danner en koalition efter valget er den postkommunistiske Demokratisk Venstrealliance (SLD) samt Det Polske Folkeparti, som har sine rødder i landbrugerbefolkningen. 

 

Associeringsaftalen med EU

Associeringsaftalen med EU underskrives i 1991, men træder først fuldt i kraft 1/2-1994. Associeringsaftalen begrænser ensidigt told og restriktioner for polske varer som sælges til EU, og integrerer polen i det europæiske samarbejde ved gradvist at udvide den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser. Samtidigt indledes et bredt samarbejde på en række områder, ligesom Polen forpligtes til at tilpasse sin lovgivning til EU-standarder.

Wislawa Szymborska, 1923 - 2012.

Nobelprisen i litteratur 1996

 

Klik på billedet for at se en forstørrelse

Ny Forfatning

Efter mange års politiske forhandlinger og folkelig debat får Polen i 1997 en nye Forfatning, som i overvejende grad er resultatet af kompromisser mellem forskellige lejre i det polske samfund.

Valget i 1997

Højrefløjen og Solidartitet-bevægelsens arvtagere vinder valget, efter at det er lykkedes at danne et par store partier og alliancer. Solidaritets Valgbevægelse (AWS) og Frihedsunionen (UW) opnår i fællesskab flertal i Sejmen, og kemiprofessoren Jerzy Buzek bliver Premierminister.

Konkordatet med Vatikanet

Konkordatet med Vatikanet er en aftale som regulerer forholdet mellem staten og Den Katolske Kirke. Staten forpligter sig i den forbindelse til at understøtte kirken, så meget som Pavens forhandlere nu er i stand til at presse igennem. Den tidligere verdslige Polske stat undergår stadig mere indflydelse. Allerede inden konkordatets indgåelse er en liberal abortlov blevet afløst af noget som ligner et totalforbud, og selve konkordatet garanterer en række rettigheder for kirken samt gennemfører forkyndende religionsundervisning i skolerne

Reformer under Premierminister Buzek

Jerzy Buzeks (1997-2001) regering har fra begyndelsen et relativt godt fundament til at gennemføre en række reformer, og det lykkes også at gennemføre fire store ændringer:

1. Pensionsreform skaber delvist individuel pensionsopsparing, og omlægger pensionsopsparingen til en personlig opsparing/ forsikring, i modsætning til tidligere, hvor finansieringen blev foretaget af den yngre, arbejdende generation.

2. Skolereform, med mindre vægt på udenadslære, flere igennem gymnasiet og vægt på erhvervsuddannelser.

3. Administrativ reform, hvor rationaliserer den regionale administration og opretter 16 nye Regioner, som skal stå for de overordnede opgaver.

4. Sundhedsvæsnet etablerer sygekasser efter forsikringsprincippet, og søger at skabe gennemsigtighed i sundhedssektorens udgifter.

Reformerne medførte administrativt kaos i indkøringsperioden, og skabte splid i regeringspartierne, hvilket medførte at den folkelige opbakning til regeringen forsvandt.

 

Valget i 2001

Valget vindes af postkommunisterne, SLD, med 41% af stemmerne, hvilket giver dem 216 af 460 mandater i Sejmen. Endvidere ses to stærke protestpartier i Sejmen, Selvforsvarspartiet (10%), under ledelse af Andrzej Lepper, taler til de som føler at de har tabt deres sikkerhedsnet ved systemændringerne i 1989, og den Polske Familieliga (8%)(LPR) appellerer til et fundamentalistisk katolsk element. De hidtidige regeringspartier ryger helt ud af parlamentet. Højre side repræsenteres af partierne "Ret og Retfærdighed" (PIS) samt Borgerplatformen (PO).

 

Regeringerne 2001-2005

Regeringen dannes først i en koalition mellem SLD og PSL. Økonomisk føres fortsat en liberal politik og en stram finanspolitik, dikteret af kravene til et kommende EU-medlemskab. Inflationen kommer under kontrol, men arbejdsløsheden når det højeste punkt i efterkrigstiden. PSL trækker sig ud af koalitionen i 2003, hvorefter SLD og Miller fortsætter som en mindretalsregering. Samtidigt rammes regeringen af en række korruptionsskandaler, værst i forbindelse med Rywinaffæren, hvor en ledende polsk filminstruktør - angiveligt på vegne af "magtens mænd" - forsøger at presse en formue ud af landets største avis til gengæld for en lov som blandt andet ville give dem en tv-koncession.

Efter pres fra sit eget parti og Præsident Kwasniewski træder Miller tilbage i 2004, og økonomiprofessoren Marek Belka leder et forretningsministerium frem til valget i oktober 2005.

 

Optagelsen i EU

Optagelsen i EU giver en mental og økonomisk saltvandsindsprøjtning til Polens økonomi. Dels åbner enkelte lande (primært England, Irland og Sverige) med det samme for arbejdskraft fra de nye medlemslande, hvilket tager det værste tryk af arbejdsløsheden i Polen, der oplever en storstilet emigrationsbølge. Endvidere kommer en masse EU-kapital til Polen i form af projektpenge til nye veje og andre infrastrukturprojekter. Landbruget modtager EU-støtte med incitamenter til en effektivisering af driften og sammenlægning af husmandsbrug.

Betydningen for lovgivningen skal endvidere ikke undervurderes. En krævet modernisering af et bureaukratisk lovgivningskompleks kunne ikke længere udsættes, for polske regler skulle tilpasses EU-retten, der i de fleste tilfælde medførte en langt mere effektiv forvaltning.

Sidst men ikke mindst må man ikke undervurdere den mentale indflydelse på den polske befolkning, der fra at have befundet sig i et ingenmandsland mellem øst og vest pludselig følte sig som fuldgyldige medlemmer af det vesteuropæiske fællesskab.

 

Valgene i 2005 og de efterfølgende regeringer

Parlamentsvalget i oktober 2005 bringer SLD ned på en opbakning under 12%, mens valgets vindere er Ret og Retfærdighed (PiS), ledet af Jaroslaw Kaczynski, samt Borgerplatformen (PO), ledet af Donald Tusk. De to partier opnår tilsammen 61% af mandaterne i Sejmen, og har på forhånd erklæret at ville danne en koalitionsregering. Efter valget viser det sig imidlertid umuligt at blive enige om regeringsgrundlaget, hvorefter PiS danner en mindretalsregering under Premierminister Kazimierz Marcinkiewicza. Den naturlige kandidat til premierminister er egentligt partiets formand, Jaroslaw Kaczynski, men han ønsker ikke at skade sin tvillingebrors muligheder for at vinde det kommende præsidentvalg, hvorfor han fraskriver sig posten.

Nogle måneder træder Præsident Kwasniewski tilbage efter at have siddet de maksimale 2 perioder. Præsidentvalgskampagnen fører til et opgør mellem to højrefløjskandidater, den centrum-liberale Donald Tusk fra PO og den højrenationalistiske Lech Kaczynski, hvor sidstnævnte vinder.

I 2006 overtager Jaroslaw kaczynski Premierministerposten, og for at sikre sig et regeringsflertal dannes fra september en koalitionsregering med Den Polske Familieliga og Selvforsvarspartiet - en regering ledet af tre selvsikre herrer, der alle havde et meget højt selvværd og hang til konspirationsteorier. Regeringen holder til 2007, hvor Sejmen opløser sig selv.

 

Valget i 2007 og den efterfølgende regering

Mandatfordelingen efter valget i 2007 er resultatet af en befolkning som er træt af at høre om forræderi, undersøgelseskommissioner og polsk nationalisme på den internationale arena.

Den Polske Familieliga og Selvforsvarspartiet ryger ud af parlamentet, som herefter består af 4 partier, PO, PiS, SLD og PSL.

PO og PSL danner efter valget en koalitionsregering under forsæde af Premierminister Donald Tusk. Denne regering har holdt indtil skrivende stund (2012), og har afstået fra store, spektakulære samfundsreformer. Regeringen administrerer på teknokratisk facon, og søger at strømline samt effektivisere administrationen, hvilket i et vist omfang er lykkedes.

 

Flyulykken i Katyn

Ved flyulykken i april 2010 døde alle ombordværende på flyet, der var på vej til en mindeceremoni for myrdede polske officerer under 2. Verdenskrig. I alt 96 personer mistede liver ved flyulykken, herunder Præsident Lech Kaczynski, adskillige viceformænd for Parlamentets to kamre, Ombudsmanden, Nationalbankdirektøren, Forsvarsministeren, Udenrigsministeren, og adskillige andre personer, som bestred ledende funktioner i statsadministrationen. Med andre ord, en væsentlig del af den politiske ledelse i Polen døde på en gang.

Landet fortsatte med at fungere, Parlamentets Formand overtog omgående Præsidentens funktioner, og bortset fra en dyb selvransagelse, så fungerede alt perfekt, hvilket må siges at vise at de polske statsinstitutioner bestod eksamenen.

Ulykken har givet liv til en række konspirationsteorier, ligesom den fortsat bruges ihærdigt i det politiske liv - men tabet af et så stort antal ledere i fredstid er en begivenhed som vil være at finde i historiebøgerne i mange århundreder fremover.

 

Det nationale Stadion i Warszawa

Klik på billedet for at se en forstørrelse

 

   

© Michael Hardenfelt, aktualiseret januar 2018 (oprindelig version fra 2012)

     Det er tilladt at bringe uddrag af teksten med angivelse af

      kilde: www.warszawaguide.info

Bemærk: Denne artikel opdateres kun med uregelmæssige mellemrum. Klik her for en ny bog om den aktuelle politiske situation i Polen.

 

 

Polen efter 1989

1989 (Økonomisk vækst: negativ. Arbejdsløshed  0,3%. Inflation 640 %)

Situationen er Polen er spændt gennem 1989. De mildere ideologiske vinde fra Gorbatjovs Sovjetunionen giver håb om at et systemskifte ikke vil medføre en militær intervention, og omfattende strejker tvinger de kommunistiske magthavere til forhandlingsbordet. Magthaverne er i en vis grad pragmatiske - næppe særligt kommunistiske i deres inderste overbevisning, og mange deler den almindelige følelse af at Polen er en Sovjetisk lydstat. Magthaverne har derfor ringe motivation til at levere en hård kamp, og mange koncentrerer sig om at forsøge at overleve (bogstaveligt og politisk) efter et systemskifte som de anser for uundgåeligt.

Fra modstandernes side er man sig også bevidst om Sovjetunionens eksistens, og lang tid efter systemskiftet søger de nye magthavere at undgå at provokere Rusland. Samtidigt er der ikke enighed om den politiske retning, hvor alle muligheder egentligt står åbne i begyndelsen af 1989.

Parlamentsvalget i 1989 giver Solidaritet 99 ud af 100 pladser i Senatet og samtlige 33% af de pladser i underhuset, Sejm, som er undergivet frie valg. Gennem sine 2/3 af pladserne i Sejm har kommunistpartiet teoretisk set stadig den afgørende indflydelse i Polen, men det eklatante nederlag ved valget baner vejen for et kompromis, hvor Tadeusz Mazowiecki fra Solidaritet bliver Premierminister i en bred koalitionsregering og General Jaruzelski af parlamentet vælges til Præsident.

6/2 - 5/4. Det Runde Bord. Rundbordsforhandlinger, hvor oppositionen og regeringen enes om et politisk kompromis.

4/6 + 18/6 Valg til Underhuset (Sejmen) og Overhuset (Senatet).

19/7 Wojciech Jaruzelski vælges til Præsident af parlamentet.

24/8 Tadeusz Mazowiecki udpeges til Premierminister.

28/ 12 Sejm accepter Balcerowicz-planen, som skal ændre det økonomiske system fra kommunistisk planøkonomi til privatkapitalisme

31/12 Mindre forfatningsændring, som ændrer landets navn fra Den Polske Folkerepublik til Republikken Polen. Endvidere gennemføres en række andre ændringer der må betragtes som hensigtserklæringer, og symbolerne på den polske stat ændres.

____________________________________________

1990 (Økonomisk vækst: negativ. Arbejdsløshed  6,5%. Inflation 249 %)

27/9 Forfatningsændring indfører direkte valg til præsidentposten, og forkorter samtidigt Præsident Jaruzelskis embedsperiode.

22/12 Lech Walesa vælges til Præsident ved direkte valg.

____________________________________________

1991(Økonomisk vækst: minus 7%. Arbejdsløshed  12,2%. Inflation 60 %)

25/1 Aftale om nedlæggelse af Warszawa-pagten; det østeuropæiske modstykke til NATO.

Juni - Pave Jan Poul II i Polen for fjerde gang som pave.

2/7 Børsen åbner i Warszawa

27/10 Helt frie parlamentsvalg resulterer i en vanskelig politisk situation, med mange partier i Sejmen.

6/12 Jan Krzysztof Bielecki Premierminister

____________________________________________

1992 (Økonomisk vækst: 4,4%. Arbejdsløshed  14,3%. Inflation 44 %)

5/6 Waldemar Pawlak (PSL) Premierminister

11/7 Hanna Suchocka (UD) Premierminister

8/12 Den Lille Forfatning - præciserer de politiske beslutningsprocesser og bekræfter det demokratiske system

____________________________________________

1993 (Økonomisk vækst: 5,2%. Arbejdsløshed  16,4%. Inflation 38 %)

25/7 Konkordat med Vatikanet færdigforhandlet, men endnu ikke ratificeret

19/9 - Parlamentsvalg vindes af det postkommunisterne, Det Forenede Venstre (SLD), som får 171 af 460 pladser i Sejmen

26/ 10 Waldemar Pawlak (PSL) Premierminister i en koalition med SLD

18/9 De sidste russiske tropper forlader Polen

____________________________________________

1994 (Økonomisk vækst: 4,2%. Arbejdsløshed  16,0%. Inflation 30 %)

1/2 Associeringsaftale med EU træder i kraft

____________________________________________

1995 (Økonomisk vækst: 8,4%. Arbejdsløshed  14,9%. Inflation 22 %)

1/1 - Den polske valuta, zlotyen, får skåret 4 nuller af. For en million gamle zloty udbetales 100 nye

7/3 Jozef Oleksy (SLD) Premierminister

7/4 Første del af Metroen i Warszawa åbnes

23/12 Aleksander Kwasniewski vælges til Præsident i en dyst med den siddende Præsident Lech Walesa

____________________________________________

1996 (Økonomisk vækst: 7,7%. Arbejdsløshed  13,2%. Inflation 19 %)

15/2 Wlodzimierz Cimoszewicz (SLD) Premierminister

11/6 Polen optages i OECD

3/10 Wislawa Szymborska modtager Nobelprisen i litteratur

____________________________________________

1997 (Økonomisk vækst: 8,8%. Arbejdsløshed  10,3%. Inflation 13 %)

Juli - Voldsomme oversvømmelser i Polens vestlige del. Centrale storbycentre under vand

17/10 Ny Forfatning efter folkeafstemning

31/10 Jerzy Buzek (AWS) Premierminister efter parlamentsvalg 21/9

____________________________________________

1998 (Økonomisk vækst: 5,1%. Arbejdsløshed  10,4%. Inflation 9 %)

23/2 Konkordatet mellem Polen og Vatikanet ratificeres

____________________________________________

1999 (Økonomisk vækst: 6,2%. Arbejdsløshed  13,1%. Inflation 10 %)

1/1 Kommunalreform træder i kraft, hvorefter Polen inddeles i 16 Regioner (Wojewodztwa)

Januar - Bondebevægelse protesterer mod landbrugernes vilkår og blokerer veje.

12/3 Polen indtræder i NATO

11/6 Paven i Polen. Taler i det polske Parlament.

____________________________________________

2000 (Økonomisk vækst: 4,3%. Arbejdsløshed  15,1%. Inflation 8,6 %)

8/10 Den siddende Præsident Aleksander Kwasniewski genvælges som præsident i første valgrunde.

22/12 Leszek Balcerowicz udpeges som nationalbankdirektør.

____________________________________________

2001 (Økonomisk vækst: 1,2%. Arbejdsløshed  17,5%. Inflation 3,6 %)

19/10 Leszek Miller (SLD) Premierminister efter valg som giver postkommunisterne (SLD) 41% af stemmerne.

____________________________________________

2002 (Økonomisk vækst: 1,4%. Arbejdsløshed  20,0%. Inflation 0,8 %)

26/5 Roman Polanski modtager den Gyldne Palme i Cannes for sin film "Pianisten", om Warszawa under 2. Verdenskrig og den jødiske ghetto.

____________________________________________

2003 (Økonomisk vækst: 3,9%. Arbejdsløshed  20,0%. Inflation 1,7 %)

Foråret - Parlamentet nedsætter en undersøgelseskommission som skal undersøge Rywin-affæren, hvor landets førende avis angiveligt er blevet tilbudt at regeringen gennemfører en gunstig medielov mod en bestikkelse på 17,5 millioner dollar.

8/6 Ved folkeafstemning godkendes optagelsestraktaten til EU med 77% for optagelse i EU og 23% imod.

____________________________________________

2004 (Økonomisk vækst: 5,3%. Arbejdsløshed  19%. Inflation 4,4 %)

2/5 Marek Belka (SLD) Premierminister efter at Millers regering har gennemlevet en række opslidende korruptionsskandaler, og er blevet decimeret i meningsmålingerne.

1/5 Polen og 9 andre lande optages i EU

____________________________________________

2005 (Økonomisk vækst: 3,6%. Arbejdsløshed  17,6%. Inflation 0,7 %)

2/4 Pave Jan Pawel II dør

11/10 Privatiseringen af polens største bank, PKO BP, påbegyndes

31/ 10 Kazimierz Marcinkiewicz (PiS) Premierminister efter parlamentsvalg.

23/12 Lech Kaczynski vælges til Præsident i 2. valgrunde i en kamp mod Donald Tusk.

____________________________________________

2006 (Økonomisk vækst: 6,2%. Arbejdsløshed  14,8%. Inflation 1,4 %)

14/7 Jaroslaw Kaczynski (PiS) Premierminister

____________________________________________

2007 (Økonomisk vækst: 6,8%. Arbejdsløshed  11,2%. Inflation 4%)

17/9 Premiere på Instruktøren Andrzej Wajdas film, Katyn, om den skæbne der undergik polske officerer i Sovjetisk fangenskab under 2. Verdenskrig.

16/ 11 Donald Tusk (PO) Premierminister efter parlamentsvalg

21/ 12 Polen indtræder i Schengen-samarbejdet

____________________________________________

2008 (Økonomisk vækst: 5,1%. Arbejdsløshed  9,5%. Inflation 3,3 %)

____________________________________________

2009 (Økonomisk vækst: 1,9%. Arbejdsløshed  12,1%. Inflation 3,5 %)

____________________________________________

2010 (Økonomisk vækst: 3,9%. Arbejdsløshed  12,4%. Inflation 3,1 %)

10/4 96 personer, herunder Præsident Kaczynski og en række andre ledende personer fra centraladministrationen, dør i forbindelse med en flyulykke

10/4 Bronislaw Komorowski udøver som formand for parlamentets Underhus (Sejmen) Præsidentens pligter efter at Præsident Lech Kaczynski er død i et flystyrt

6/8 Bronilsaw Komorowski vælges til Præsident i 2. valgrunde i en kamp mod den afdøde Præsidents tvillingebror, Jaroslaw Kaczynski

____________________________________________

2011 (Økonomisk vækst: 4,3%. Arbejdsløshed  12,5%. Inflation 4,3 %)

1/7 Polen overtager formandsskabet i EU for det kommende halvår

9/10 Parlamentsvalg giver flertal til den siddende koalition (PO, PSL). Donald Tusk fortsætter som Premierminister.

____________________________________________

2012 (Økonomisk vækst: 3,7%. Arbejdsløshed  12,8%. Inflation 3,7%)

Juni - Europamesterskabet i fodbold afholdes i Polen og Ukraine


2013 (Økonomisk vækst: 0,5%. Arbejdsløshed  13,5%. Inflation 0,9%)


2014 (Økonomisk vækst: 3,5%. Arbejdsløshed  12,3%. Inflation 0,0%)

Tusk træder tilbage som premierminister, for at overtage hvervet som formand for det Europæiske Råd.

Ewa Kopacz Premierminister


2015 (Økonomisk vækst: 3,6%. Arbejdsløshed  10,5%. Inflation –0,9%)

Præsidentvalg. Andrzej Duda præsident

Parlamentsvalg. Beata Szydlo Premierminister


2016 (Økonomisk vækst: 3,0%. Arbejdsløshed  8,9%. Inflation -0,6%)


2017 (Økonomisk vækst: 4,0%. Arbejdsløshed  7,4%. Inflation 2,5%)

Beata Szydlo afløses af Mateusz Morawiecki som premierminister, men Szydlo fortsætter i regeringen som vice-premierminister

Polen anklages af EU-kommissionen for tilsidesættelse af demokratiske standarder

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

Det polske flag

 

Hvordan Polen blev Polen

Ny bog af Michael Hardenfelt om hvad der egentligt sker i Polen.

Læs mere her

 

Hovedside

Kendte polakker

Polens historie

Polen efter 1989

Placering og klima

Mentaliteten i Polen

Polsk sprog

Mad og drikke

Kirken

Natteliv og underholdning

Levestandard og socialpolitik

Skattesystemet

Bolig

Brandes i Polen

Den polske Forfatning

Det politiske system

Politiske spørgsmål

De politiske partier

Kommunalt selvstyre

Det juridiske system

Sundhedsvæsnet

Undervisningssystemet

Infrastrukturen

 

Gdansk

Warszawa